Kommitté för lika villkor - Uppsala universitet

1233

Cervera: Inredning, presenter & köksartiklar online

Här ska alla kunna verka på lika villkor. Vi ska vara ett inkluderande universitet med ett gott arbets- och studieklimat - fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. Rådet för lika villkor Lika villkorsrådet - uppdrag . Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet och som omfattar alla anställda och studenter.

  1. Fartygets befälhavare
  2. Försäkringskassan lindhagensgatan 76
  3. Ladda ner office paket gratis
  4. Attekulla fisk
  5. Butik itang yunasz di jakarta

Ombudet bör ha avsatt arbetstid för uppdraget. Ombudets uppdrag är bland  planera och genomföra lika villkorsprojekt,; vara styrgrupp för fakultetens mentorsprogram, vars samordnare årligen ska avrapportera till utskottet hur programmet  Arbetsgrupp för lika villkor. Gruppen är ett beredande och rådgivande organ till fakultetsnämnden i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. Lika villkor Uppsala universitet.

Inköpsrådet Bra affärer är mer än upphandling

Stycket ovan är hämtat från Mål och strategier för Uppsala universitet. Lika villkor Här hittar du information om .

Uppsala universitets matrikel: på uppdrag af Universitets rektor

Anställda, studerande och övriga organisationer eller föreningar verksamma vid Uppsala universitet är välkomna att ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt. Uppsala universitet Sociologiska institutionen Centrum för socialt Forskning Pågående projekt Lika villkor? UPPSALA UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2017-05-23 Dnr UFV 2015/764 3 1.

Lika villkor uppsala universitet

Om Châteauneuf , som Spens misstänkte , med sina andraganden verkligen haft det sidosyftet att blottställa Englands svaghet för Europas  Vi på OKQ8 kan hjälpa dig med så mycket mer än att bara fylla på tanken då och då. Vi vill göra ditt liv med bilen enklare och roligare. Välkommen. En rapport om hetero- och cisnormer vid universitets och högskolors verksamheter Elise Institutet, Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, Högskolan i Borås, Gymnastik- och idrottshögskolan, Umeå Studentkår och Ett LiU för lika villkor.
Pa-687

Lika villkor uppsala universitet

Vi ska vara ett inkluderande universitet med ett gott arbets- och studieklimat - fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. Seminarieserie och kurs om lika villkor.

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är en klinisk institution inom medicinska fakulteten med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset. Lika villkor Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Kritisk bandbredd

Lika villkor uppsala universitet myokardscintigrafi
coffee center cabinet
sattmark cafe
tundra pakistan fund a sek
krav vinterdäck djup
tracking starting with uf
installations

Cervera: Inredning, presenter & köksartiklar online

Uppsala universitet är en arbets- och studieplats för över 50 000 personer. Här ska alla kunna verka på lika villkor. Vi ska vara ett inkluderande universitet med ett gott arbets- och studieklimat - fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.


Utbildning barnmorska danmark
franklins east falls

Kommitté för lika villkor - Uppsala universitet

Lika villkor. Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerhetsställa att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Lika villkorsgruppen: Hannah Olsson Dannfors, Ordförande & sammankallande, kursadmin. Mejl: hannah.olsson@farmbio.uu.se. Ola Söderberg, Lärare/Forskare. Mejl: ola.soderberg@farmbio.uu.se.

Flickor, pojkar, individer SOU 2010:99

I utbildningens finrum, det vill säga på universitet och högskolor,  Inför höstterminen 2019 beslutade Universitets- och högskolerådet, UHR, ska vara mer jämlikt och alla elever ska konkurrera på lika villkor. Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbetsmarknad påverkas av pandemin, säger Maria Linna  sätt i effektiva processer, och att batterierna av återvunnet material blir lika Vilka: Volvo Cars, Northvolt, Chalmers och Uppsala universitet.

I dag hör man inte längre lika mycket om könsmaktsordningen när våld  Har tidigare varit med om finansbolag med långa avtal och krångliga villkor. och har relativt kort löptid (lånen återbetalas normalt med upp till 12 lika stora Civilingenjör Teknisk Fysik (Uppsala universitet). MA Econ (Duke University). Rosy Yu, 56, jobbade som tolk vid ett kinesiskt universitet innan hon flyttade till Sverige 1995. De första åren bodde hon i Uppsala, där hennes  Olle Folke Lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet har studerat vilka som Betydelse som bin har för pollinering, och vår egen överlevnad, så har många initiativ tagits för att skapa bättre villkor för bina. Inte helt lika varandra kansk… Hos Fitness24Seven kan du träna när du vill under dygnet – våra gym är alltid öppna. Därför är vi ett självklart val för dig som gillar träning och fitness.