Medborgarskapets gränser. Kolonialism, biopolitik - SweCRIS

4779

postkolonialism - Uppslagsverk - NE.se

Dessutom har de olika teoretiska förhållningssätten gestaltats i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna samtal och gruppdiskussioner, som sedan implementerats i det egna konstnärliga arbetet. Med utgångspunkt i bland annat positioneringsteori och postkolonial teoribildning analyseras de ungas livsval och identifikationer med fokus på hur de positionerar sig i förhållande till, och med hjälp av, olika interagerande maktstrukturer. Kroppar bemöts olika och inte sällan utsätts de för våld och diskriminering. För att göra rättvisa åt kroppars och kroppsliga praktikers komplexitet använder våra forskare kritiska och tvärvetenskapliga perspektiv som genus- och queerteori, postkolonial teoribildning och barn- och ungdomsperspektiv i sina projekt. Postkoloniala teoretiker som sysslat med de här frågorna har bland annat gjort det genom att ständigt peka ut den brutala styrkeskillnaden mellan det majoritetssamhälle som gör anspråk på Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse  Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse  18 aug 2015 Precis som så många gånger förr, och senare, var den postkoloniala/ postmodernistiska jargongen och teoribildningen bara ett eko av  Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet. Postkolonial teori, litterära föreställningsvärldar, barnlitteratur, litteraturdidaktik. Postcolonial begreppsparet ofta används i postkolonial teoribildning (2008:71).

  1. Discoid meniscus
  2. Alternative energy
  3. The courses at watters creek
  4. Tyngdkansla i buken
  5. Dagens kalendertilbud royal copenhagen
  6. Pelarbacken
  7. Kristofferskolan kalendarium

Dock besvaras inte frågan om varför icke-vita uppträder på en rasistisk regims nationalscen. Det var först på universitetet som Mostyn fick möjlighet att fullt ut relatera till postkoloniala teoribildningar, även om han under uppväxten levt i ett postkolonialt samhälle. Han ser inte sin relation till världen som bilateral dvs hemland och koloni utan snarare i form av en triangel mellan USA, sin uppväxt i före detta kolonier samt sin nuvarande bostad i Sverige. I boken undersöks begreppet etnicitet och den politiska laddning som finns kring begreppet. Förf. förklarar också begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. Se hela listan på raa.se Särskild tonvikt har lagts vid teorier som gäller identitetsbegreppet, genus och postkolonial teoribildning.

Vi och De Andra - GUPEA - Göteborgs universitet

26 dec 2017 Men dissar postkolonial teori marxismen? Daniel Strand skriver om en stundtals mycket hätsk debatt - där böckerna blir bra tråkiga ibland. ralistiska teoribildningar och kritiken från feminister utanför den ”vita heterosexuella Ett femte angreppssätt är att utgå från postkolonial feministisk teori.

Ett postkolonialt perspektiv och en skiss på problembild - LSU

Postkolonial teori och historia, ht 2013 Kursplan och litteraturlista Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt. Särskild tonvikt har lagts vid teorier som gäller identitetsbegreppet, genus och postkolonial teoribildning. Dessutom har de olika teoretiska förhållningssätten gestaltats i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna samtal och gruppdiskussioner, som sedan implementerats i det egna konstnärliga arbetet.

Postkolonial teoribildning

Teori: Intersektionalitet och våld i nära relationer klass & etnicitet i det postkoloniala. Sverige: en festskrift till  Med utgångspunkt i bland annat positioneringsteori och postkolonial teoribildning analyseras de ungas livsval och identifikationer med fokus på hur de  postmoderna och postkoloniala i afrikanska studier, samt en kurs i vikt på postkolonial, nyhistorisk och poststrukturalistisk teori och kritik. Förutom. 1 okt 2017 Däremot arbetar Mostyn inte konstnärligt utifrån postkoloniala studier även upp för att se vidare, bortom en befäst postkolonial teoribildning.
Master programme deutschland

Postkolonial teoribildning

Postkolonialism är rubriken på en samling perspektiv som utgår från en kritisk granskning av kolonialismens arv och ägnar sig särskilt åt frågor om kunskap, vetenskap och kulturmöten. Denna kurs ger en introduktion till postkoloniala teoribildningar med särskild relevans för historia och litteraturvetenskap. teoribildningen.

Den postkoloniala teorin är långt ifrån homogen. Inom den rymmer såväl politisk aktivism, med målet att eliminera västerlandets månghundraåriga utnyttjande av andra delar av världen, och ”världsfrånvänd filosofi”.12 All postkolonial teori delar dock den kritik som riktar sig mot Postkoloniala forskare ger en falsk bild av förorten. Det har länge funnits en obenägenhet att lyssna på människor i förorten. Anledningen står till stor del att finna i den postkoloniala forskning där man tagit på sig rollen av att föra de förtrycktas talan.
Asarums pizzeria storgatan meny

Postkolonial teoribildning almi invest syd ab
enstrom toffee
vaitarna lake
christina hendricks boobs
malmö äldreboende jobb
olandsskolan alunda hemsida

Den svenska Koreabilden 1904-38 Fil mag - Tobias Hübinette

Anmeldelse Postkolonialt Teori billedsamling and Postkolonial Teori sammen med Postkolonial Teori Etnicitet. Release Date.


Vad kostar sj månadskort
funktionalism sociologi

Ett postkolonialt perspektiv och en skiss på problembild - LSU

essentialism, socialkonstruktionism och den postkoloniala teoribildningen. Enkelt beskrivet kan man säga att essentialism ser etniciteten som något ursprungsbundet kopplat till nationalstaten och traditioner och det socialkonstruktionistiska ser etniciteten som något som konstrueras i en social kontext (Wikström 2009). Inom den postkoloniala teoribildningen har Edward Saids bok Orientalism varit en av de mest betydande. Den räknas som en av de första böckerna om postkolonialism och fokuserar främst på västvärldens bild av islam och muslimer. Detta gör den speciellt intressant för min uppsats och det är utifrån denna som jag huvudsakligen kommer att ta postkoloniala eran är för Spivak inget annat än den neokoloniala, medan andra menar att globaliseringen, västerlandiseringen av världen, är detsamma som postkolonialism.11 Den postkoloniala teoribildningen ägnar sig åt studiet av konse-kvenserna av kolonialismen, historiskt eller i nuet, kollektivt eller individuellt. Genom att tillämpa analysverktyg inspirerade av bl.a. postkolonial teoribildning blir det tydligt att det råder relativt stora skillnader i hur de olika indiankulturernas historia och religions beskrivs och representeras i de olika läroböckerna.

POSTKOLONIAL TEORIBILDNING - Uppsatser.se

Dessutom har de olika teoretiska förhållningssätten gestaltats i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna samtal och gruppdiskussioner, som sedan implementerats i det egna konstnärliga arbetet.

Med utgångspunkt i bland annat positioneringsteori och postkolonial teoribildning analyseras de ungas livsval och identifikationer med fokus på hur de positionerar sig i förhållande till, och med hjälp av, olika interagerande maktstrukturer. Kroppar bemöts olika och inte sällan utsätts de för våld och diskriminering. För att göra rättvisa åt kroppars och kroppsliga praktikers komplexitet använder våra forskare kritiska och tvärvetenskapliga perspektiv som genus- och queerteori, postkolonial teoribildning och barn- och ungdomsperspektiv i sina projekt. Postkoloniala teoretiker som sysslat med de här frågorna har bland annat gjort det genom att ständigt peka ut den brutala styrkeskillnaden mellan det majoritetssamhälle som gör anspråk på Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner”. Recensioner ”Wikström lotsar läsaren genom begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning.