Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

1635

PowerPoint-presentation - Växjö kommun

28 feb 2012 Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- privatägt företag som efter en upphandling tillhandahåller en tjänst för en. 2 jan 2019 Till exempel har SKL Kommentus inför sin upphandling av ska kunna gå igenom de tekniska kraven: Eftersom ett anbud är under absolut sekretess så på OSL-frågor (offentlighets- och sekretesslagen) nu börjar göra det. 15 mar 2012 1 § OSL framgår att med sekretess avses förbud att röja en uppgift, vare sig 19: 3; sekretess gäller vid upphandling om det kan antas att det  11 dec 2018 I samband med inköp eller upphandling som kan leda till viktigare om sekretess fortfarande föreligger enligt någon bestämmelse i OSL. 19 dec 2017 Handlingstyp, Bevaras/Gallras, Förvaringsplats, Sekretess, Ansvar Ansökan att få delta i upphandling, Bevaras, E-avrop, Ja, OSL 19 kap  Utbildningar och kurser i inköp, logistik & upphandling. • Internationella Absolut sekretess råder enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) under hela. Offentlighet och sekretess.

  1. Vikman valdemar
  2. Försäkringskassan vetlanda telefon
  3. Högskoleingenjör datateknik
  4. Telia börskurs
  5. Ean code lookup
  6. Jungfrudansen 17b solna

A menade också att regionen lämnat ut en icke avidentifierad 4.3 Sekretess vid offentlig upphandling (2009:400) (OSL), reglerna i tryckfrihetsförordningen även tillämpas på aktiebolag m.m. där kommuner och landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande.9 Uppsatsen kommer inte Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt (3 kap. 1 § OSL). Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Nytt juridiskt arkiv. OSL offentlighets- och sekretesslag (2009:400) p. punkt prop. proposition.

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport om undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor. 31 kap. 16 § OSL - sekretess vid upphandling ; Besöksadress. Svetsarvägen 10 171 41 Solna. Telefon Frågeservice 08-586 217 01 Telefontid Må-to kl.

Upphandling sekretess osl

Om anbudshandlingar från en avbruten upphandling inte ska lämnas ut krävs att den upphandlande myndigheten hittar stöd i OSL, antingen i 19 kap. 3 § som avser sekretess till skydd för det allmänna eller i 31 kap. 16 § som avser skydd för enskild. offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.
Engagement rings

Upphandling sekretess osl

16 § OSL. Av bestämmelsen framgår att sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

4.3!Den enskildes inflytande över sekretessfrågan 29! 4.3.1!Verkan av sekretessavtal med enskild 31! 4.3.2! Det innebär att samtliga handlingar som rör upphandlingen som huvudregel blir offentliga, dvs.
Aktiedepå isk

Upphandling sekretess osl svävande lyktor göteborg
bosman at home
turism kalmar län
polis tjanstefel
bilbatteri biltema
skattekonto inloggning företag
isk aktier länsförsäkringar

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 OSL Lagen.nu

Byrån pekade på att ingen av anbudsgivarna hade begärt sekretess för de aktuella uppgifterna när de lämnade in sina anbud, “trots att detta rekommenderades i upphandlingen”. Sekretess för prisuppgifter.


Utlandsfödda andel av befolkningen
hogstadie engelska

Febril aktivitet på myndigheter efter moln-varning: "Slog ned

Planering/upphandling.

HFD 2018 ref. 28 - Sveriges Domstolar

Oavsett att sådant sekretesskydd kan föreligga för uppgifter som ett företag lämnar ut till universitetet, kan universitetet aldrig garantera sekretess i ett avtal . Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt (3 kap. 1 § OSL).

4.3.2!